Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Рішення Сухорабівської сільської ради №№ 139-40-УІІ Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж змельної ділянки внатурі ( на місцевості) Рева О.М.

Видавник
Сухорабівська сільська рада
Статус
Чинний
Тип документа Рішення Сухорабівської сільської ради
Від
20.09.2018

Текст документа

 

СУХОРАБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РЕШЕТИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( сорокова сесія сьомого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

20.09.2018                                                                                      № 139-40-УІІ                     

 

 

Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (віднов-лення) меж змельної ділянки внатурі ( на

місцевості)

 

 

   Керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,

ст.ст. 12, 118,121, 186 Земельного кодексу України та Законом України «Про   землеустрій», розглянувши Технічну документацію із землеустрою щодо вста-новлення (відновлення) меж змельної ділянки в натурі ( на місцевості) та роз-

глянувши заяву Реви Олексія Михайловича сільська рада:

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити “  Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (від-новлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр.Реви Олексія Ми-

хайловича загальною площею 0, 1400 га, а саме:

  -01.03. для ведення особистого селянського господарства ділянка 0,1400 га, ка-дастровий номер земельної ділянки 5324285003: 03:001:0031 с. Підок, Решети-лівського району Полтавської області.

2.Передати безоплатно у приватну власність гр. Реві Олексію Михайловичу  зе-мельну ділянку загальною площею 0, 1400 га, а саме:  

- 01.03. для ведення особистого селянського господарства ділянка 0,1400 га, када стровий номер земельної ділянки 5324285003:03:001:0031 с. Підок, Решетилівсь-кого району Полтавської області.

3. Спеціалісту землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земель-но- облікові документи.

 

Сільський  голова                                                                              В.О.Гавриленко