Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Районні програми №517-24- VII Про внесення змін до районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень

Текст документа

lwf0 lwf0

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 сьоме скликання двадцять четверта  сесія

 

                                                     РІШЕННЯ                

 

25.10.2018                                                                                № 517-24- VII                                                                                          

 

Про внесення змін до районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень

Керуючись Конституцією України, пунктом 16 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію керівника апарату  районної  державної адміністрації Лисенка М.В. про внесення змін до районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни до районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень, затвердженої рішенням районної ради 7 скликання  від 22.02.2017 №210-11-VII (11 сесія), зі змінами від 29.03.2017 № 247-12- VII (12 сесія), від  17.08.2017 № 302-15-VII (15 сесія), а саме:

1.1. В паспорті районної Програми:

1.1.1. у п.7 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі» цифру «130,0» замінити на цифру «136,2»,

1.1.2. у п. 7.1. «коштів районного бюджету» цифру «130,0» замінити на цифру «136,2».

          1.2. У розділі V. «ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ»:

          1.2.1. у першому абзаці цифру  «130,0» замінити на цифру «136,2»,

          1.2.2. у стовпчику  «2018» таблиці «Ресурсне забезпечення районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень» цифри «65,0» замінити на цифри «71,2».

          1.3. Додаток «Заходи районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень» викласти в новій редакції (додається).

2. Організацію виконання рішення покласти на районну державну адміністрацію, а контроль – на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та управління спільною власністю територіальних громад району.

Голова районної ради                                                                      С.В.Колотій

 

 

Додаток

до районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією

у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень, затвердженої

рішенням районної ради сьомого скликання від 22.02.2017 року №210-11-VII (11 сесія),

зі змінами, в редакції рішення районної ради сьомого скликання 25.10.2018 №517-24-VII (24 сесія)

 

 

Заходи районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень

 

№ п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Виконавець

Термін  виконання

 Орієнтовані обсяги фінансування з районного бюджету, тис.грн.

 

Очікувані  результати

2017

2018

1.

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень з виїздом на  місця

Придбання пально-мастильних матеріалів  та запчастин до  автотранспорту

Районна державна  адміністрація

 2017-2018

35,58

25,504

Набуття досвіду у здійсненні власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, забезпечення збалансованого економічного розвитку району

 

 

Придбання паперу,конвертів, марок, канцелярського приладдя

15,0

29,196

2.

Підготовка  інформаційних, довідкових та інших матеріалів щодо надання методичної та  практичної допомоги з інформаційних та  правових питань проведення навчань, семінарів із застосуванням технічних засобів

Придбання захищених носії особистих  ключів, комплектуючих, поточний  ремонт та  технічне обслуговування комп’ютерної техніки, оргтехніки

 

Районна  державна адміністрація,її управління та відділи

 

2017-2018

13,4

16,0

Вдосконалення системи державного  управління та  місцевого самоврядування

3.

Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної  власності, до участі  в  обслуговуванні населення району, координація цієї роботи

Надання методичної та  практичної допомоги підприємствам, установам, організаціям району, спрямованої на  правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства щодо соціально-економічного і суспільно-політичного становища в районі.

Обслуговування зовнішньої реклами (бігборд)

Районна державна  адміністрація

 

2017-2018

1,02

0,5

Якісне виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету

ВСЬОГО

136,2 тис.грн.

65,0

71,2

 

Заступник голови районної ради                                                                                                 В.О.Бережний