Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Районні програми №210-11-VII  Про виконання районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2016 році делегованих районною радою повноважень та затвердження відповідної Програми на 2017-2018 роки

Текст документа

lwf0

 

 

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 сьоме скликання одинадцята позачергова сесія

 

                                                     РІШЕННЯ                

 

22.02.2017                                                                     №210-11-VII                                                                                           

 

Про виконання районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2016 році делегованих районною радою повноважень та затвердження відповідної Програми на 2017-2018  роки

 

Керуючись Конституцією України, пунктом 16 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, заслухавши інформацію першого  заступника  голови  районної  державної адміністрації Черкуна І.П. про виконання районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2016 році делегованих районною радою повноважень та затвердження відповідної Програми на 2017-2018 роки, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію першого заступника голови районної державної адміністрації Черкуна І.П. про виконання районної Програми  забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2016 році делегованих районною радою повноважень взяти до відома (додається).

2. Затвердити районну Програму забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень  (додається).

3. Організацію виконання рішення покласти на районну державну адміністрацію, а контроль – на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та управління спільною власністю територіальних громад району.

 

 

Заступник голови районної ради                                        В.О.Бережний

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради   сьомого скликання

__________2017 № _______

(11 позачергова сесія)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ У 2017-2018 РОКАХ ДЕЛЕГОВАНИХ РАЙОННОЮ РАДОЮ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  с-ще  Решетилівка

2017 рік

 

 

ПАСПОРТ

районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата та номер і назва розпорядчого документа райдержадміністрації про розроблення Програми.

Доручення голови районної  державної адміністрації від

16.01.2017 року

3.

Розробник Програми

Решетилівська районна державна адміністрація

4.

Відповідальний виконавець Програми

Решетилівська районна державна адміністрація

6.

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

7.

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

 

130,0 тис.грн.

 

7.1.

коштів районного бюджету

130,0 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

2. Мета Програми

3.  Напрями та завдання  Програми 

4. Очікувані результати

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

6. Координація та контроль за виконанням Програми

 

 І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Перелік окремих делегованих районною радою повноважень районній державній адміністрації визначений рішенням районної ради шостого скликання від 30.12.2010 року зі змінами (3 сесія).

            Для виконання делегованих повноважень мобілізуються усі наявні ресурси: матеріально – технічні, трудові, фінансові. Разом з тим, їх обсяг обмежується граничними видатками державного бюджету, яких не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльності.

Основною проблемою є неможливість ефективного виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень у зв’язку з  недостатнім фінансуванням.

Тому передбачається використання програмно-цільового методу залучення коштів районного бюджету.

 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є забезпечення якісного та ефективного виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень.

 

ІІІ. НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

         Основними напрямами реалізації Програми є:

            - інформаційно – методичне та транспортне забезпечення;

           - організаційні заходи щодо технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки і оргтехніки;

  - координація роботи працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів виконавчої влади, які  здійснюють  виконання делегованих повноважень.

         Основним завданням Програми є додаткове залучення коштів з районного бюджету, що надасть можливість районній державній адміністрації якісно та ефективно здійснювати делеговані районною радою повноваження на території району, вирішувати питання подальшого соціально – економічного розвитку та інвестиційної діяльності району, а саме:

  • підвищити мобільність та оперативність при вирішенні гострих соціальноекономічних питань;
  • підвищити рівень продуктивності праці працівників райдержадміністрації;
  • підвищити якість адміністративних послуг;
  • забезпечити якісне функціонування протягом року компютерної техніки та оргтехніки.

Заходи щодо реалізації Програми додаються. 

 

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Якісне  виконання  делегованих  районною  радою  повноважень  у 2017-2018 роках.

 

V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ     

         Джерелами фінансування Програми є кошти районного бюджету. Орієнтований обсяг фінансування Програми 130,0 тис.грн.

 

Ресурсне забезпечення

районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень

 

Обсяг коштів, які

пропонується залучити  на виконання Програми

Всього, витрати на виконання Програми, (тис.грн)

 
 

Обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі коштів:

130,0

 

районного бюджету

130,0

 

 

VІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Організацію виконання заходів Програми здійснює голова районної державної адміністрації, а контроль – постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та управління спільною власністю територіальних громад району.

 

 

Додаток

до районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень, затвердженої рішенням районної ради сьомого скликання

__.02.2017 року №__________________

(11 позачергова сесія)

 

 

Заходи

районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень

№ п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Виконавець

Термін  виконання

 Орієнтовані обсяги фінансування з районного бюджету, тис.грн.

 

Очікувані  результати

2017

2018

1.

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень з виїздом на  місця

Придбання пально-мастильних матеріалів  та запчастин до  автотранспорту

Районна державна  адміністрація

Протягом 2017-2018 років

30,0

30,0

Набуття досвіду у здійсненні власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, забезпечення збалансованого економічного розвитку району

Придбання паперу,конвертів,марок, канцелярського приладдя

20,0

20,0

2.

Підготовка  інформаційних, довідкових та інших матеріалів щодо надання методичної та  практичної допомоги з інформаційних та  правових питань проведення навчань, семінарів із застосуванням технічних засобів

Придбання комплектуючих, поточний  ремонт та  технічне обслуговування комп’ютерної техніки та оргтехніки

Районна  державна адміністрація,її управління та відділи

 

Протягом 2017-2018 років

10,0

10,0

Вдосконалення системи державного  управління та  місцевого самоврядування

3.

Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної  власності, до участі  в  обслуговуванні населення району, координація цієї роботи

Надання методичної та  практичної допомоги підприємствам, установам, організаціям району, спрямованої на  правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства щодо соціально-економічного і суспільно-політичного становища в районі

Районна державна  адміністрація

 

Протягом 2017-2018 років

Фінансування  не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

Фінансування  не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

Якісне виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету

Обслуговування зовнішньої реклами (бігборд)

 

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради                                                                    В.В.Шерстюк