Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Районні програми №302-15-VII Про внесення змін до районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2017-2018 роки, зі змінами

Текст документа

lwf0 lwf0

 

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 сьоме скликання п’ятнадцята  сесія

 

                                                     РІШЕННЯ                

 

17.08.2017                                                                                    № 302-15-VII

 

Про внесення змін до районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2017-2018 роки, зі змінами

 

Керуючись Конституцією України, пунктом 16 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, заслухавши інформацію керівника апарату районної державної адміністрації Лисенка М.В. з цього питання, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради сьомого скликання від 22.02.2017 №210-11-VII (11 сесія), зі змінами від 29.03.2017 №247-12-VII (12 сесія), а саме:

            1.1. У додатку «Заходи районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень» п.1 та п.3 викласти в новій редакції (додається).

2. Організацію виконання рішення покласти на районну державну адміністрацію, а контроль – на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та управління спільною власністю територіальних громад району.

 

 

Заступник голова районної ради                                       О.В.Бережний

 

 

Рішення підготовлено

 

Керівник апарату районної державної

адміністрації                                                                         М.В.Лисенко

 

 

 

Зміни до заходів районної Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих районною радою повноважень, затвердженої рішенням районної ради сьомого скликання від 22.02.2017 №210-11-VII (11 сесія), зі змінами від 29.03.2017 №247-12-VII (12 сесія), в редакції рішення районної ради

сьомого скликання від 17.08.2017 № 302-15-VII (15 сесія)

№ п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Викона-вець

Тер-мін  виконання

Орієнтовані обсяги фінансування з районного бюджету, тис.грн.

Очікувані

результати

2017

2018

1.

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень з виїздом на  місця

Придбання пально-мастильних матеріалів  та запчастин до  автотранспорту

Районна державна  адміністрація

 2017-2018

35,58

30,0

Набуття досвіду у здійсненні власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, забезпечення збалансованого економічного розвитку району

Придбання паперу,конвертів,марок, канцелярського приладдя

15,0

20,0

3.

Залучення в порядку, встановле-ному законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної  власності, до участі  в  обслуговуванні населення району, координація цієї роботи

Надання методичної та  практичної допомоги підприємствам, установам, організаціям району, спрямованої на  правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства щодо соціально-економічного і суспільно-політичного становища в районі

Обслуговування зовнішньої реклами (бігборд)

Районна  державна  адміні-страція

 

2017-2018

1,02

5,0

Якісне виконання програми соціаль-ноекономічного та культурного розви-тку району, район-ного бюджетту