Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Районні програми №176-10-VII Про затвердження Програми територіальної оборони Решетилівського району на 2017-2020 роки

Видавник
Решетилівська районна рада
Статус
Втратив чинність
Тип документа Районні програми
Від
22.12.2016

Текст документа

 

 

 

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання  десята сесія

 

РІШЕННЯ

 

22.12.2016                                                                                                    № 176-10-VII

 

Про затвердження Програми територіальної оборони Решетилівського району на 2017-2020 роки

 

      

         Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про оборону України”, Указом Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013 „Про Положення про територіальну оборону України”, заслухавши інформацію першого заступника голови райдержадміністрації Черкуна І.П., враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, забезпечення законності і правопорядку, засобів масової інформації та зв’язків з об’єднаннями громадян, районна рада

ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити Програму територіальної оборони Решетилівського району на 2017-2020 роки (додається).

          2. Визначити головним розпорядником коштів Програми територіальної оборони Решетилівського району на 2017-2020 роки районну державну адміністрацію.

          3. Виконання Програми територіальної оборони Решетилівського району на 2017-2020 роки покласти на районну державну адміністрацію та Решетилівський районний військовий комісаріат.

          4. Організацію виконання цього рішення покласти на районну державну адміністрацію, а контроль за виконанням - на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, забезпечення законності і правопорядку, засобів масової інформації та зв’язків з об’єднаннями громадян.

 

 

Голова  районної ради                                                                 І.В.Писаренко

 

 

ЗМІСТ

 1. Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована  Програма
 2. Мета Програми
 3. Напрями та завдання Програми
 4. Очікувані результати
 5. Обсяги та джерела фінансування Програми
 6. Координація та контроль за виконанням Програми
 

ПАСПОРТ

Програми територіальної оборони Решетилівського району

на 2017-2020 роки

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

2

 

Дата, номер і назва розпорядчого

документа райдержадміністрації

Доручення голови райдержадміністрації від 25.10.2016 року

3

Розробник Програми

Районна державна адміністрація

4

Відповідальний виконавець Програми

Районна державна адміністрація, районний військовий комісаріат

5

Учасник Програми

Районна рада,

селищна та сільські ради

6

Термін реалізації Програми

2017-2020 роки

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

526,0 тис.грн.

7.1.

Коштів районного бюджету

466,0 тис.грн.

7.2.

Коштів селищного, сільських бюджетів

60,0 тис.грн.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради   сьомого скликання

22.12.2016 № 176-10-VII

( десята  сесія)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ РЕШЕТИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2017-2020 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селище Решетилівка

2016

 

 

 

І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

У зв’язку з ускладненням внутрішньополітичної ситуації, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території АРК, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України, дій диверсійно-розвідувальних груп щодо дезорганізації критично важливих об’єктів забезпечення життєдіяльності населення, системи державного та військового управління в державі виникла нагальна проблема в створенні підрозділів територіальної оборони району та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення району, боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку в районі.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування підрозділів територіальної оборони, що формуються, з районного бюджету, сільських, селищного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є ефективне виконання поставлених державою завдань з територіальної оборони та вжиття заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони району.

 

ІІІ. НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо створення підрозділів військових частин територіальної оборони Решетилівського району та їх матеріально-технічне забезпечення:

 • дообладнання місць розміщення підрозділів територіальної оборони (обладнання кімнат зберігання зброї, спальних приміщень для особового закупівлі табірних наметів, обладнання місць для організації харчування в польових умовах, шанцевого інструменту для організації розміщення підрозділів територіальної оборони в польових умовах);
 • забезпечення індивідуальними засобами захисту, засобами харчування, речовим майном особового складу та спорядженням, в тому числі засобами індивідуального бронезахисту та засобами зв’язку, індивідуальними комплектами медичної допомоги;
 • створення бази мобілізаційного розгортання підрозділів територіальної оборони;
 • створення навчальноматеріальної бази для організації та проведення занять з військовозобов’язаними, призначеними до складу підрозділів територіальної оборони, а саме:
 • обладнання місць проведення бойового злагодження (занять) з підрозділами територіальної оборони необхідним приладдям (інвентарем) для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовок;
 • придбання макетів масогабаритних основних видів стрілецької зброї та ручних гранат, виготовлення мішеней для виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї та метання ручних гранат;
 • придбання учбового приладдя для проведення занять з військово-медичної підготовки;
 • виготовлення та друк наочної агітації та поширення у засобах масової інформації роз’яснювальних матеріалів щодо призначення та специфіки виконання завдань підрозділами територіальної оборони на території Решетилівського району з метою створення позитивного іміджу служби в підрозділах територіальної оборони.  

 

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Результативним показником ефективності виконання заходів Програми є повне забезпечення матеріально-технічними засобами підрозділів територіальної оборони згідно з потребами з метою виконання в повному обсязі завдань, покладених на дані формування.

Виконання заходів Програми дозволить:

-підвищити обороноздатність держави;

-забезпечити умови для надійного функціонування місцевих органів державної влади (військового управління);

-забезпечити посилення охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення;

-ефективно боротися з диверсійними групами та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями на території району;

-підтримувати безпеку і правопорядок на території району;

-підвищити ефективність робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

-зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення;

-забезпечити виконання заходів правового режиму воєнного стану (в разі його введення);

-в повному обсязі оснастити формування територіальної оборони району.

 

V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Джерелами фінансування Програми є кошти районного, селищного, сільських бюджетів.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щорічно із врахуванням конкретних завдань.

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучення на виконання Програми

2017

рік

(тис.грн)

2018

рік

(тис.грн)

   2019

рік

(тис.грн)

   2020

рік

(тис.грн)

Всього витрат на

виконання програми

(тис. грн.)

Обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми у тому числі коштів:

 

136,0

 

130,0

 

130,0

 

130,0

 

526,0

Районного бюджету

106,0

120,0

120,0

120,0

466,0

Селищного, сільських бюджетів

30,0

10,0

10,0

10,0

  60,0

 

VІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Організацію виконання Програми забезпечує районна державна адміністрація. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, забезпечення законності і правопорядку, засобів масової інформації та зв’язків з об’єднаннями громадян.

 

                                                                                                                                      

 

Додаток

до Програми територіальної оборони Решетилівського району на 2017-2020 роки, затвердженої

рішенням районної ради 7 скликання

22.12.2016 року №176-10-VII (10 сесія)

 

 

Заходи Програми територіальної оборони Решетилівського району на 2017-2020 роки

 

з/п

Перелік заходів

програми

 

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

 

Орієнтовні

обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікуваний результат

 

1.

Закупівля засобів захисту, зв’язку, харчування, медичного майна, речового майна та спорядження

Щороку

 

Решетилів-

ський районний військовий комісаріат

Районний бюджет

 

40

 

45

 

45

 

45

Забезпечення функціонування підрозділів територіальної оборони Решетилівського району

Селищний, сільський бюджет

10

5

5

5

2.

Закупівля предметів, матеріалів для обладнання місць розміщення, харчування, проведення бойового злагодження особового складу, кімнат зберігання зброї

 

Щороку

 

Решетилів-

ський районний військовий комісаріат

Районний бюджет

16

20

20

20

Селищний, сільський бюджет

10

-

-

-

3.

Закупівля предметів, матеріалів для створення бази мобілізаційного розгортання  та навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять, придбання канцелярського приладдя

Щороку

Решетилів-

ський районний військовий комісаріат

Районний бюджет

40

45

45

45

Селищний, сільський бюджет

10

5

5

5

 

 

 

 

 

4.

Виготовлення та друк наочної агітації, роз’яснювальних матеріалів,

щодо призначення та виконання завдань територіальної оборони на території Решетилівського району

Щороку

 

Решетилів-

ський районний військовий комісаріат

Районний бюджет

 

10

10

10

10

Популяризація та комплектування особовим складом підрозділів територіальної оборони Решетилівського району

 

Районний бюджет

106

120

120

120

466,0

 

Селищний, сільський бюджет

30

10

10

10

60,0

УСЬОГО по заходах:

136

130

130

130

526,0

                         

 

 

 Заступник голови районної ради                                                                           В.О. Бережний