Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Районні програми №568-27-VII Про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у Решетилівському районі на 2016-2020 роки та внесення змін і доповнень до неї

Текст документа

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання двадцять сьома сесія

 

 

РІШЕННЯ

 

 14 .03.2019                                                                                     № 568-27-VII                                                                                   

 

Про хід виконання Програми розвитку  місцевого самоврядування у Решетилівському районі на 2016-2020 роки та внесення змін і доповнень до неї

 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши інформацію голови районної ради Колотія С.В. про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у Решетилівському районі на 2016-2020 роки та необхідність внесення змін і доповнень до неї, районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Інформацію голови районної ради Колотія С.В. про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у Решетилівському районі на 2016-2020 роки взяти до відома (додається).
  2. Внести зміни і доповнення до Програми розвитку місцевого самоврядування у Решетилівському районі на 2016-2010 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17.02.2016 року № 50-4-VII (четверта сесія), зі змінами від 29.12.2016 року №193-10-VII (10 сесія), від 22.02.2017 року №204-11-VII (11 позачергова сесія), від 22.03.2018 року № 428-20-VII (20 сесія), а саме:

2.1. У пункті 7 „Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:“ Паспорту Програми цифри „2098“ замінити на цифри „2348“.

2.2. У підпункті 7.1. „коштів районного бюджету“ пункту 7 Паспорту Програми цифри „2098“ замінити на цифри „2348“.

2.3. У таблиці „Ресурсне забезпечення Програми“:

2.3.1 У рядку „Обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі коштів“: у стовпчику „Всього витрати на виконання Програми (тис.грн.)“ цифри „2098“ замінити на цифри „2348“, у стовпчику „2016 рік“ цифри „118“ змінити на цифри „98“, у стовпчику „2019 рік“ цифри „595“ замінити на цифри „740“, у стовпчику „2020 рік“ цифри „595“ замінити на цифри „720“

2.3.2. У рядку „Районного бюджету“: у стовпчику „Всього витрати на виконання Програми (тис.грн.)“ цифри „2098“ замінити на цифри „2348“, у стовпчику „2016 рік“ цифри „118“ змінити на цифри „98“, у стовпчику „2019 рік“ цифри „595“ замінити на цифри „740“, у стовпчику „2020 рік“ цифри „595“ замінити на цифри „720“.

2.4. Внести зміни і доповнення до додатку до Програми «Заходи Програми розвитку місцевого самоврядування у Решетилівському районі на 2016-2020 роки», а саме:

2.4.1. Розділ ІІ доповнити пунктом 3 (додається).

2.4.2. Рядок 2 Розділу IV викласти в новій редакції (додається).

2.4.3. Доповнити Розділом V «Забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень» (додається).

2.4.3. Рядки «Районний бюджет» та «УСЬОГО по заходах:» викласти в новій редакції (додається).

 

 

Голова районної ради                                                                   С.В.Колотій

 

Рішення підготовлено відділом організаційно-правового забезпечення виконавчого апарату районної ради

 

Начальник відділу                                                               О.В.Хиль

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови районної ради                                        В.О.Бережний

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                 В.В. Шерстюк

 

Керівник апарату районної державної

адміністрації                                                                         М.В.Лисенко

 

Голова постійної комісії з питань

депутатської діяльності, місцевого

самоврядування, забезпечення законності

 і правопорядку, засобів масової інформації

та зв’язків з об’єднаннями громадян                                       Л.М.Ковальчук

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

 до додатку Програми розвитку місцевого самоврядування у Решетилівському районі на 2016-2020 роки,

затвердженої рішенням районної ради від 17.02.2016 року № 50-4-VII (четверта сесія), зі змінами,  в редакції рішення районної ради сьомого скликання ) 14.03.2019 № 568-27-VII (27 сесія)

 

Заходи Програми розвитку місцевого самоврядування у Решетилівському районі на 2016- 2020 роки

 

з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

 

Джерела

фінансу

вання

Орієнтовні обсяги

 фінансування

(вартість), тис. грн.

Очікуваний результат,

обґрунтування необхідності

2016

2017

2018

2019

2020

РОЗДІЛ II. РОЗВИТОК АКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ

3.

Сплата членських і цільових внесків до асоціацій, членом яких є Решетилівська районна рада

2019-2020

Районна рада

районний  бюджет

-

-

-

25,0

25,0

Вивчення, узагальнення та поширення передового вітчизняного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування

 

РОЗДІЛ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2. 

Поліпшення матеріально-технічної бази районної ради, в тому числі придбання оргтехніки

Щороку

Районна рада

Районний бюджет

40,0

10,0

10,0

30,0

10,0

Забезпечення належних умов роботи депутатів районної ради та працівників виконавчого апарату районної ради

 

РОЗДІЛ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ДЕЛЕГОВАНИХ РАЙОННОЮ РАДОЮ ПОВНОВАЖЕНЬ

1.

Забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень , в тому числі: придбання пально-мастильних матеріалів та запчастин до автотранспорту, паперу, конвертів, марок, канцелярського приладдя, комплектуючих, поточний ремонт та  технічне обслуговування комп’ютерної техніки та оргтехніки, обслуговування зовнішньої реклами (білборд)

2019-2020

 Районна державна адміністрація

районний  бюджет

-

-

-

100,0

100,0

Набуття досвіду у здійсненні власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, забезпечення збалансованого економічного розвитку району, якісне виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету

 

Районний бюджет

98

395

395

740

720

 

УСЬОГО по заходах:

98

395

395

740

720

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                                В.О.Бережний