Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Районні програми №559-27-VII Про виконання Програми інформатизації Решетилівського району на 2016-2018 роки та затвердження відповідної Програми на 2019-2021 роки

Видавник
Решетилівська районна рада
Статус
Чинний
Тип документа Районні програми
Від
14.03.2019

Текст документа

lwf0 lwf0

 

 

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання двадцять сьома сесія

 

 

РІШЕННЯ

 

 14.03.2019                                                                               № 559-27-VII

 

Про виконання Програми інформатизації Решетилівського району на 2016-2018 роки та затвердження відповідної Програми на 2019-2021 роки

 

Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію керівника апарату районної державної адміністрації Лисенка М.В. про виконання Програми інформатизації Решетилівського району на 2016-2018 роки та затвердження відповідної Програми на 2019-2021 роки, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію керівника апарату районної державної адміністрації Лисенка М.В. про виконання Програми інформатизації Решетилівського району на 2016-2018 роки взяти до відома.

2. Затвердити Програму інформатизації Решетилівського району на 2019-2021 роки (додається).

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, забезпечення законності і правопорядку, засобів масової інформації та зв’язків з об’єднаннями громадян.

 

 

Голова районної ради                                                         С.В.Колотій

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

сьомого скликання

14.03.2019 № 559-27-VII

(27 сесія)

 

Подпись: ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради
сьомого скликання
14.03.2019 № 559-27-VII
(27 сесія)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РЕШЕТИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2019-2021 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Решетилівка

2019

 

 

ЗМІСТ

 

 1. Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована  Програма
 2. Мета Програми
 3. Напрями та завдання Програми
 4. Очікувані результати
 5. Обсяги та джерела фінансування Програми
 6. Координація та контроль за виконанням Програми
 

ПАСПОРТ

Програми інформатизації Решетилівського району на 2019-2021 роки

 

 1.  

Ініціатор розроблення Програми

Решетилівська РДА

 1.  

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Доручення голови районної державної адміністрації від ___________ року

                    

 1.  

Розробник Програми

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Решетилівської райдержадміністрації

 1.  

Відповідальний виконавець

Решетилівська райдержадміністрація

 1.  

Учасники Програми

Районна рада

 1.  

Термін реалізації Програми

2019 – 2021 роки

 1.  

Перелік місцевих бюджетів,

які беруть участь у виконанні

Програми

Районний бюджет

 1.  

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для

реалізації Програми, всього, у

тому числі:

456500 грн.

8.1

коштів районного бюджету

 

456500 грн.

 

 

 

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Інформатизація – це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій (далі – ІТ), які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Зважаючи на сучасні тенденції глобальної інформатизації, її вплив на прискорення цивілізаційних процесів у багатьох країнах світу, Україна обирає інтеграцію у міжнародне співтовариство як один із головних національних пріоритетів.

Програма інформатизації Решетилівського району спрямована на завершення переходу на новий етап розвитку інформаційного суспільства, початок якому дали попередні редакції Програми на 2011-2015 роки та 2016 -2018 роки, створення комплексної системи захисту інформації державних органів від втручання третіх осіб. Головним чинником такого переходу є діяльність, пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації.

За своєю суттю інформатизація, як процес, передбачає в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування:

- розробку, впровадження, підтримку та розвиток відповідної інфраструктури;

- широкомасштабне застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних.

Програма інформатизації Решетилівського району на 2019-2021 роки є складовою частиною Національної програми інформатизації та розроблена на підставі Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні».

 

2.Мета Програми

Метою Програми інформатизації Решетилівського району є створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадських об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів та сучасних технологій.

 

3. Напрями та завдання Програми

 

Основними напрямами Програми є:

 • створення та дооснащення існуючих автоматизованих робочих місць;
 • підключення локальних автоматизованих робочих місць до мережі Інтернет;
 • створення, наповнення та актуалізація районних інформаційних ресурсів;
 • забезпечення сталої роботи техніки та обладнання;
 • створення комплексної системи захисту інформації
 • легалізація програмного забезпечення.

У ході впровадження інформаційних телекомунікаційних технологій  передбачаються такі основні завдання;

 • впровадження локальної роботи з документами;
 •  оперативне донесення інформації для мешканців району, підприємств, установ та організацій, в тому числі;
 • створення системи захисту інформації, що відповідає державним вимогам, унеможливлення хакерських атак на офіційні інформаційні ресурси, унеможливлення блокування роботи працівників на комп’ютерному обладнанні.

 

4.Очікувані результати

Найважливішими наслідками інформатизації є побудова сучасної системи управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів.

Впровадження інформатизації в управлінні забезпечить можливість ефективнішого функціонування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за рахунок:

 • оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів на районному рівні та між районами, обласним центром;
 • оперативності надходження даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень;
 • вдосконалення звітності та електронного документообігу;
 • застосування сучасних програмно-технічних та технологічних засобів на кожному етапі обробки інформації.

Серед найважливіших очікуваних результатів виконання завдань Програми, слід відзначити:

 • удосконалення організаційного та нормативно-правового забезпечення у сфері інформатизації;
 • розвиток веб-сторінок органів виконавчої влади та веб-сайтів органів місцевого самоврядування, впровадження системи електронного документообігу;
 • створення системи комплексного захисту інформації, що відповідає єдиним державним стандартам, використання ліцензійного антивірусного захисту інформаційних ресурсів та комп’ютерів, розгортання системи електронного цифрового підпису;
 • легалізація комп’ютерних програм;
 • збереження комп’ютерів та оргтехніки, що є в наявності, їх оновлення;
 • можливість проведення загальнодержавних та місцевих виборів на території району.

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Джерелом фінансування Програми є районний бюджет.

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього, витрати на виконання Програми (тис. грн.)

Обсяг коштів, тис.грн.

2019

2020

2021

районного бюджету

456,5

169,5

127,5

159,5

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми

Організацію  та координацію виконання заходів Програми здійснює районна державна адміністрація, а контроль за виконанням Програми - постійна комісія районної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, забезпечення законності і правопорядку, засобів масової інформації та зв’язків з об’єднаннями громадян.

 

Додаток

до районної Програми інформатизації Решетилівського району на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради сьомого скликання

 14.03.2019 року № 559-27-VII

(27 сесія)

 

Заходи Програми інформатизації Решетилівського району на 2019-2021 роки

 

з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

 

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги  фінансування

(вартість), тис. грн.

Очікуваний результат,

обґрунтування необхідності

2019

2020

2021

1.

Організація функціонування веб-сайтів  райдержадміністрації, районної ради, районного веб-порталу

Щороку

Районна рада, райдерж

адміністрація

Районний бюджет

5

5

5

Оприлюднення інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

2.

Удосконалення локальної мережі: придбання модемів, маршрутизаторів, кросового обладнання; організація телекомунікаційних послуг зв’язку

Щороку

Райдерж

адміністрація

Районний бюджет

4

4

4

Забезпечення стабільної роботи локальної мережі, а також Інтернету

3.

Придбання ліцензійного прикладного програмного забезпечення, носіїв криптографічного захисту інформації для системи дистанційного обслуговування «клієнт казначейства - казначейство»; перехід на платній основі на ліцензійне ПЗ; оновлення сигнатур та версій ПЗ на платній основі; використання безкоштовних аналогів комерційного програмного забезпечення (що має дозвіл на користування у державних органах від Держспецзв’язку); участь у державних та галузевих програмах (грантах) із отримання ПЗ

Щороку

Райдерж

адміністрація

Районний бюджет

18

20

22

Унеможливлення витоку та спотворення інформації через “сіре” та піратське ПЗ; відсутність санкцій при перевірці правоохоронних органів; відсутність блокування ПК державних органів; виконання вимог Держспецзв’язку в Полтавській області

4.

Придбання ліцензійних антивірусів; перехід на платній основі на ліцензійні антивіруси; використання безкоштовних антивірусів, демо-версій (що має дозвіл на користування у державних органах від Держспецзв’язку)

Щороку

Райдерж

адміністрація

Районний бюджет

8,5

8,5

8,5

Унеможливлення витоку та спотворення інформації; відсутність блокування ПК державних органів; виконання вимог Держспецзв’язку в Полтавській області

5.

Впровадження та вдосконалення роботи системи електронного документообігу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району; експлуатація загальнодержавних електронних систем документообігу та звітування до державних органів

Щороку

Райдерж

адміністрація,

районна рада,

сільські ради

Районний бюджет

-

-

-

Перехід на загальнодержавні стандарти електронного документообігу; оперативність звітування

6.

Підключення до Державних реєстрів, забезпечення захисту інформації на підключених автоматизованих робочих місцях відповідно до відомчих документів

Щороку

Райдерж

адміністрація,

районна рада,

сільські ради

Районний бюджет

-

-

-

Надання послуг населенню, юридичним особам

7.

Придбання комп’ютерів, периферії (монітори, принтери, сканери, багатофункціональні пристрої); ремонт пристроїв, що вийшли з ладу

Щороку

Райдерж

адміністрація

Районний бюджет

20

20

30

Оновлення комп’ютерної та оргтехніки апарату та структурних підрозділів райдержадміністра

ції

8.

Придбання пристроїв безперебійного живлення для ПК спеціалістів державних органів, купівля елементів живлення до них

Щороку

Райдерж

адміністрація

Районний бюджет

10

10

10

Забезпечення стабільної роботи державного органу

9.

Забезпечення виконання вимог КСЗІ щодо роботи відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації: встановлення пожежної та охоронної сигналізацій, встановлення охолоджувача для криптографа

2019

Райдерж

адміністрація

Районний бюджет

35

0

0

Безперебійна робота техніки ВВ ДРВ апарату райдержадміністрації, забезпечення проведення виборів на території району

10.

Забезпечення виконання вимог Держспецв’язку в Полтавській області щодо ТЗІ режимно-секретного органу райдержадміністрації: встановлення категорійованого ПК (за поданням РСО), встановлення екранованого захисту на друкарську машинку

2019

Райдерж

адміністрація

Районний бюджет

29

0

0

Спрощення роботи РСО райдержадміністрації, унеможливлення потенційного витоку інформації з обмеженим доступом

11.

Забезпечення виконання вимог Держспецв’язку в Полтавській області щодо створення проектної частини на КСЗІ та її наступне впровадження в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації

Щороку

Райдерж

адміністрація

Районний бюджет

40

60

80

Забезпечення належної охорони інформації; виконання вимог Держспецзв’язку в Полтавській області; унеможливлення витоку та спотворення інформації.

 

Районний бюджет

169,5

127,5

159,5

 

                                                        УСЬОГО по заходах:                          456,5

169,5

127,5

159,5

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                      В.О.Бережний