Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Районні програми №567-27-VII Про затвердження районної Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області» на 2019 рік

Видавник
Решетилівська районна рада
Статус
Чинний
Тип документа Районні програми
Від
14.03.2019

Текст документа

 

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання двадцять сьома сесія

 

 

РІШЕННЯ

 

 14.03.2019                                                                               № 567-27-VII

 

Про затвердження районної Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна районна лікарня  Решетилівської районної ради Полтавської області» на 2019 рік

 

 

Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію директора  Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області»  Черкуна Ю.Є. щодо проекту районної Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області» на 2019 рік, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення та сфери послуг,

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора  Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області»  Черкуна  Ю.Є.  взяти до відома.

2. Затвердити районну Програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області» на 2019 рік  (додається).

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення та сфери послуг.

 

 

Голова районної ради                                                         С.В.Колотій

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Рішення Решетилівської  

                                      районної ради                                                                                                          

                                              сьомого скликання

                                                                               14.03.2019 № 567-27-VII

        (27 сесія) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

комунальноГО некомерційноГО підприємствА

 «РЕШЕТИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 НА 2019 РІК

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Решетилівка

2019

ЗМІСТ

 

 1. Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована  Програма
 2. Мета Програми
 3. Напрями та завдання Програми
 4. Очікувані результати
 5. Обсяги та джерела фінансування Програми
 6. Координація та контроль за виконанням Програми
 

 

ПАСПОРТ

районної Програми фінансової підтримки

Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області»

на 2019 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми:

Решетилівська районна державна адміністрація

2.

Дата та номер і назва розпорядчого документа райдержадміністрації про розроблення Програми

Лист голови райдержадміністрації від 20.11.2018 р. №01-46/2682

3.

Розробник Програми

Решетилівська районна державна адміністрація

4.

Співрозробники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області»

5.

Відповідальний виконавець Програми

Решетилівська районна державна адміністрація, Комунальне некомерційне підприємство «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області»

6.

Учасники Програми

Решетилівська районна рада, Решетилівська міська рада, Мачухівська сільська рада, сільські ради Решетилівського району

7.

Термін реалізації Програми

2019 рік

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

4647,5 тис. грн.

8.1.

Коштів районного бюджету

2524,2 тис. грн.

8.2.

Коштів міського бюджету Решетилівської ОТГ

2023,3 тис. грн.

8.3

Коштів сільських бюджетів Решетилівського району

70,0 тис. грн.

8.4.

Коштів сільського бюджету Мачухівської ОТГ

30,0 тис. грн.

 

 

 

1.Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована  Програма

Одним із пріоритетних напрямків діяльності лікарні є надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно до законодавчих актів України.

У 2017 році за ініціативи Уряду та Міністерства охорони здоров’я України розпочався активний процес реформування медичної галузі. Протягом 4 кварталу 2016 року - 1 кварталу 2017 року на державному рівні прийнято ряд нормативно-правових актів, які забезпечили старт реформ в галузі охорони здоров’я.

Першими етапами реформування, як визначено в постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказі Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2017 року № 165  «Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ», розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» та від 22 березня 2017 року №198-Р «Про затвердження складу госпітальних округів в Полтавської області», стали створення госпітальних округів та початок реорганізації закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні медичні підприємства.

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям Решетилівського району визначено комунальне некомерційне підприємство «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області». На даний час підприємство, яке перетворено шляхом реорганізації ЦРЛ та є її правонаступником, - це багатопрофільний медичний заклад, який забезпечений необхідним кадровим складом, має матеріально-технічну базу та усі необхідні структурні підрозділи для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів,  спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 25788 осіб, в т.ч.: жителів ОТГ - 11398 осіб, що складає 44,2% від загальної кількості населення, яке отримує медичні послуги.

           Кількість штатних посад КНП «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області» - 225,0 одиниць.

Ця Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства «Решетилівська  центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області», проведено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятиме наданню кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Решетилівського  району та іншим громадянам.

Покращення якості медичної допомоги можливе лише при впровадженні інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації роботи медичних працівників. Основними умовами для досягнення цієї мети є: раціональне використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідація бюджетів різних рівнів щодо забезпечення належного функціонування комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради».

 

2.Мета Програми

Основною метою Програми є фінансова підтримка  діяльності Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області» (далі - Підприємство) для здійснення  медичної практики, спрямованої на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, розвитку медичної бази шляхом технічного забезпечення згідно з табелем оснащення.

 

3. Напрями та завдання Програми

Базовою складовою концепції реформування Підприємства є створення належних умов для надання якісної своєчасної медичної допомоги.

Програмою визначено такі основні завдання:

- отримання послуг з виготовлення правоустановчих документів підприємства;

- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного  обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги за умови фінансової підтримки Підприємства з місцевих бюджетів;

- удосконалення лікувального процесу;

- створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у Підприємстві;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги вищого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;

- взяття донорської крові;

- придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

- стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

- монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включно з  хірургічним устаткуванням;

- надання майна в оренду, в тому числі нерухомого;

- професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;

- впровадження нових методів лікування;

- участь у форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах.

Виконання Програми здійснюється згідно із затвердженими заходами (додаються).

 

4.Очікувані результати

Очікувані результати Програми:

 • підвищення якості  та своєчасності  надання кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги згідно з договорами про надання медичних послуг мешканцям Решетилівського району;
 • покращення забезпечення підрозділів Підприємства медичним обладнанням, оснащенням, санітарним транспортом згідно з табелем  оснащення;
 • забезпечення безкоштовним  амбулаторним та стаціонарним лікуванням пільгових категорій населення;
 • 100% кадрове забезпечення;
 • 100% автоматизація робочих місць працівників Підприємства.  

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

- коштів місцевих бюджетів;

- залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини району на основі Закону України «Про державно-приватне партнерство»;

- інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається Підприємством до Решетилівського  УДКСУ Полтавської області щоквартально.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього, витрати на виконання Програми (тис. грн.)

 
 

Обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі коштів:

4647,5

 

районного бюджету

2524,2

 

міського бюджету Решетилівської ОТГ

2023,3

 

сільських бюджетів Решетилівського району

70,0

 

сільського бюджету Мачухівської ОТГ

30,0

 

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми

Організацію  та координацію виконання заходів Програми здійснює КНП «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області» спільно з районною державною адміністрацією, а контроль за виконанням Програми - постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення та сфери послуг.

 

 

 

 

 

 

Додаток

до районної Програми фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства                                     «Решетилівська центральна районна лікарня                                  Решетилівської районної ради Полтавської області» на 2019 рік, затвердженої рішенням районної ради сьомого скликання

14.03.2019 року № 567-27-VII

(27 сесія)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

                                         

_

                                                    

 

 

 

Заходи

районної  Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства

«Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області» на 2019 рік

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансува-

ння

(вартість),

тис. грн.

 

Очікуваний результат

1.

Виплата лікарям заробітної плати з нарахуваннями

 

 

 

 

 

 

 

 

Районна державна адміністрація, КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської районної ради Полтавської області»

 

 

2019

Бюджетні кошти

450,0

Кадрове забезпечення  Підприємства згідно з штатним розписом для  надання якісної та своєчасної вторинної медичної допомоги населенню району

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- міського бюджету Решетилівської ОТГ

 

251,1

 

198,9

2.

Придбання:

 -господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів;

-пально-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;

- білизни;

-придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання;

- канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу тощо;

- інших товарів

Районна державна адміністрація, КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської районної ради Полтавської області»

2019

Бюджетні кошти

890,0

Приведення Підприємства  у відповідність до стандартів акредитації

закладів охорони здоров'я

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- міського бюджету Решетилівської ОТГ

 

496,6

 

393,4

3.

Закупівля лікарських засобів, виробів медичного призначення

 

Районна державна адміністрація, КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської районної ради Полтавської області»

2019

Бюджетні кошти

770,0

Надання якісної та  в повному  обсязі вторинної медичної допомоги населенню. Зниження  рівня  захворюваності  в  районі

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- міського бюджету Решетилівської ОТГ

-сільських бюджетів Решетилівського району

- сільського бюджету Мачухівської ОТГ

 

 

360,6

 

309,4

 

70,0

 

 

30,0

4.

Придбання продуктів харчування для пацієнтів Підприємства

Районна державна адміністрація, КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської районної ради Полтавської області»

2019

Бюджетні кошти

200,0

Дотримання норм витрат продуктів харчування в лікувальному закладі

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- міського бюджету Решетилівської ОТГ

 

 

 

111,6

 

88,4

5.

Оплата послуг (крім комунальних) відповідно до укладених договорів

 

 

 

 

Районна державна адміністрація, КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської районної ради Полтавської області»

2019

Бюджетні кошти

250,0

Забезпечення функціонування Підприємства

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- міського бюджету Решетилівської ОТГ

 

139,5

 

110,5

6.

Оплата комунальних послуг з газопостачання, водопостачання і водовідведення;

оплата електроенергії

 

Районна державна адміністрація, КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської районної ради Полтавської області»

2019

Бюджетні кошти

1682,5

Дотримання санітарних норм та  забезпечення  безперебійного функціонування  Підприємства

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- міського бюджету Решетилівської ОТГ

 

938,8

 

743,7

7.

Фінансування видатків на відрядження згідно з потребою у підвищенні кваліфікації, навчанні, участі в семінарах

Районна державна адміністрація, КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської районної ради Полтавської області»

2019

Бюджетні кошти

45,0

Підвищення кваліфікації працівників Підприємства

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- міського бюджету Решетилівської ОТГ

 

25,1

 

19,9

8.

Інші виплати населенню:

 - відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій;

- проведення пільгового зубного протезування;

- забезпечення безкоштовним амбулаторних лікуванням пільгових категорій населення

Районна державна адміністрація, КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської районної ради Полтавської області»

2019

Бюджетні кошти

150,0

Дотримання пенсійного законодавства щодо  відшкодування пільгових пенсій; безоплатне зубопротезування; забезпечення окремих категорій громадян лікарськими засобами за пільговими рецептами

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- міського бюджету Решетилівської ОТГ

 

83,7

 

      66,3

9.

Інші поточні видатки: оплата окремих заходів щодо реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесених до заходів розвитку

Районна державна адміністрація, КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської районної ради Полтавської області»

2019

Бюджетні кошти

10,0

Забезпечення функціонування Підприємства

- районного бюджету;

- міського бюджету Решетилівської ОТГ

5,6

 

4,4

10.

Капітальні видатки: придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

Районна державна адміністрація, КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської районної ради Полтавської області»

2019

Бюджетні кошти

200,0

Забезпечення відповідності Підприємства  стандартам акредитації

закладів охорони здоров'я

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- міського бюджету Решетилівської ОТГ

 

 

111,6

 

88,4

 

 

 

 

 

 

Всього

4647,5

 

 

 

 

 

Районний бюджет

2524,2

 

 

 

 

 

Міський бюджет Решетилівської ОТГ

2023,3

 

 

 

 

 

Сільські бюджети Решетилівського району

70,0

 

 

 

 

 

Сільський бюджет Мачухівської ОТГ

30,0

 

 

 

   Заступник голови районної ради                                                                                                                                   В.О.Бережний