Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Районні програми №209-11-VII Про хід виконання Комплексної програми розвитку сільськогосподарської галузі у Решетилівському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17.02.2016 року № 54-4-VІІ (4 сесія), та внесення змін до неї

Видавник
Решетилівська районна рада
Статус
Чинний
Тип документа Районні програми
Від
22.02.2017

Текст документа

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання одинадцята позачергова сесія

 

 

РІШЕННЯ

 

22.02.2017                                                                           № 209-11-VII

 

 

Про хід виконання Комплексної програми розвитку сільськогосподарської галузі у Решетилівському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17.02.2016 року № 54-4-VІІ (4 сесія), та внесення змін до неї

 

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Маслюка В.М., враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань сільського господарства, підприємництва, земельних відносин та екології, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Маслюка В.М. про хід виконання Комплексної програми розвитку сільськогосподарської галузі у Решетилівському районі на 2016-2020 роки взяти до відома (додається).

2.Внести зміни до Комплексної програми розвитку сільськогосподарської галузі у Решетилівському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17.02.2016 року № 54-4-VІІ (4 сесія), а саме:

2.1. У Паспорті Комплексної програми розвитку сільськогосподарської галузі у Решетилівському районі на 2016-2020 роки у пункті 8 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:» цифри «333,0» змінити на цифру «2361,0», у підпункті 8.1. «Коштів районного бюджету» цифру «263,0» змінити на цифру «1759,0», у підпункті 8.2 «Коштів селищного, сільських бюджетів» цифру «70,0» змінити на цифру «602,0».

2.2. Розділ І «Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма» доповнити текстом

«Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

Значна частина сільськогосподарської продукції в районі виробляється саме в особистих селянських і фермерських господарствах та фізичними особами – сільськогосподарськими товаровиробниками, які не мають постійно діючих каналів реалізації такої продукції. Тому вирощена сільськогосподарська продукція, як правило, реалізується на стихійних ринках, через посередників за заниженими цінами, а іноді - залишається на полях або псується.

Традиційним засобом функціонування дрібних ринкових суб’єктів є кооперація, яка завжди надавала можливість  виходу із кризової ситуації. Кооператив дійсно є ефективним засобом самодопомоги для тих, хто опинився в скрутному становищі.

Водночас формування мережі сільськогосподарських кооперативів стримується через слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутність будь-якої державної підтримки.

Як наслідок, в районі проводить діяльність незначна кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Зазвичай, вони створені за допомогою міжнародних проектів підтримки.

На сьогодні склалися найбільш сприятливі умови для створення і розвитку постачальницьких, заготівельно-збутових, молочних, м’ясних, зернових переробних, сервісних та багатофункціональних кооперативів.

Вирішення питання щодо збуту продукції, вирощеної фермерами, особистими селянськими господарствами та фізичними особами, можливе за умови фінансової підтримки розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності дрібних сільськогосподарських товаровиробників, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх самозайнятості, створення ланцюжків доданої вартості сільськогосподарської продукції.

Крім цього, на користь розвитку кооперації в районі впливає факт усвідомлення, що особисті селянські і фермерські господарства та фізичні особи - сільськогосподарські товаровиробники не здатні самостійно адаптуватися до вимог СОТ і кон’юнктури аграрного ринку щодо виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції.

Розв’язання проблеми реалізації та переробки сільгосппродукції, що вирощена дрібними товаровиробниками, можливе  лише за умови фінансової  підтримки їх створення та розвитку і є важливою соціально-економічною інституцією підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, активного розвитку сільської місцевості та підвищення рівня і якості життя сільського населення в цілому.»

2.3. Перший абзац Розділу ІІІ «Напрями та завдання Програми» доповнити текстом

« - підвищення врожайності сільськогосподарських культур за рахунок запилення бджолами, забезпечення населення продукцією бджільництва, створення племінних пасік, підтримка і розвиток масового, товарного утримання пасік, збільшення кількості бджолосімей, відродження промислу медоваріння, створення лікувально-профілактичних центрів апітерапії;

  • ріст зайнятості населення завдяки збільшенню кількості осіб, які будуть займатись бджільництвом;
  • сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
  • вирішення питання просування сільськогосподарської продукції особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними особами сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний ринок;

- створення показових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за різними напрямками діяльності, що будуть демонстраційними при створенні аналогічних кооперативів в районі.»

2.4. Таблицю «Ресурсне забезпечення Програми» Розділу V викласти в новій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучення на виконання Програми

Всього, витрати на виконання Програми (тис. грн.)

У тому числі за роками

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми у тому числі коштів:

2361,0

113,0

562,0

562,0

562,0

562,0

Районного бюджету

1759,0

91,0

417,0

417,0

417,0

417,0

Селищного, сільських бюджетів

602,0

22,0

145,0

145,0

145,0

145,0

2.5. Додаток «Заходи щодо виконання Комплексної програми розвитку сільськогосподарської галузі у Решетилівському районі на 2016-2020 роки» доповнити пунктами 9-13 (додаються).

2.5.1. Викласти в новій редакції рядок «Районний бюджет», а саме:

Районний бюджет

 

 

 

 

91,0

417,0

417,0

417,0

417,0

1759,0

 

2.5.2. Викласти в новій редакції рядок «Селищний, сільські бюджети», а саме:

Селищний, сільські бюджети

 

 

 

 

22,0

145,0

145,0

145,0

145,0

602,0

 

2.5.3. Викласти в новій редакції рядок «Всього», а саме:

Всього

 

 

 

 

113,0

562,0

562,0

562,0

562,0

2361,0

 

3. Контроль за виконанням Комплексної програми покласти на постійну комісію з питань сільського господарства, підприємництва, земельних відносин та екології.

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                        В.О.Бережний