Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Районні програми №281-13-VII Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми розвитку галузі охорони здоров’я Решетилівського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради шостого скликання від 25.08.2015 року № 559-39-VІ (39 сесія), зі змінами

Текст документа

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання тринадцята сесія

 

РІШЕННЯ

 

18.05.2017                                                                                         № 281-13-VII

 

Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми розвитку галузі охорони здоров’я Решетилівського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради шостого скликання від 25.08.2015 року № 559-39-VІ (39 сесія), зі змінами

 

 

Керуючись  статтею  43 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Бюджетним  кодексом  України,  заслухавши  інформацію  Лугової Н.І., головного лікаря Центру ПМСД Решетилівського району, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Комплексної програми розвитку галузі охорони здоров’я Решетилівського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради шостого скликання від 25.08.2015 року № 559-39-VІ (39 сесія), зі змінами від 28.04.2016 року № 76-5-VII (п’ята сесія),  від 17.08.2016 року № 123-8-VII (восьма сесія) а саме:

 

1.1. У тексті Комплексної програми слова «селищний бюджет» у всіх відмінках замінити на «бюджет Решетилівської ОТГ».

 

1.2.У Паспорті Комплексної програми пункт 8 викласти у новій редакції:

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

20228,07  тис. грн.

8.1

Коштів районного бюджету

5853,27 тис. грн.

8.2

Коштів бюджету Решетилівської ОТГ, сільських бюджетів

5080,3 тис. грн.

8.3

Коштів інших джерел

 

9294,5  тис. грн.

 

1.3. Таблицю „ Ресурсне забезпечення Програми  Розділу V. „ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ“ викласти в новій редакції :

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучення на виконання Програми

Всього, витрати на виконання Програми (тис. грн.)

У тому числі за роками

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми у тому числі коштів:

20228,07

3596,27

4595,52

5236,78

3327,00

3472,50

Районного бюджету

5853,27

907,07

1005,02

1296,98

1171,10

1473,10

Бюджету Решетилівської ОТГ, сільських бюджетів

5080,30

915,00

1155,20

969,80

960,90

1079,40

Інших джерел

9294,50

1774,20

2435,30

2970,00

1195,00

920,00

 

 

1.4. Внести зміни до додатку «Заходи Комплексної Програми розвитку галузі охорони здоров’я  Решетилівського району на 2016-2020 роки»:

1.4.1. Доповнити пункт 3 підпунктом 5:

Зміст заходу

Відповіда

льний за виконання

Термін виконання

Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування

Всьо-

го

Очікува

ний результат

2016

2017

2018

2019

2020

5. Забезпечення відшкоду

вання вартості препаратів інсуліну для хворих на інсулінозалежний цукровий діабет

районна державна адміністра

ція, районна рада, Решетилів

ська селищна рада, Центр ПМСД Решетилів

ського району

 

 

 

2017-2020

Район

ний бюджет

  •  

322,7

419,5

545,4

654,4

1942,0

Покращення показни

ків забезпеченості препара

тами інсуліну для хворих на інсуліно

залежний цукровий діабет

Бюджет Решети

лівської ОТГ

  •  

233,7

303,8

394,9

513,4

1445,8

 

1.4.2. Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

3586,27

4572,52

5224,78

3315,00

3460,50

20159,07

 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення та сфери послуг.

 

Заступник голови районної ради                                        В.О.Бережний