Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Районні програми №123-8-VII Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми розвитку галузі охорони здоров’я Решетилівського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради шостого скликання від 25.08.2015 року № 559-39-VІ (39 сесія), зі змінами

Текст документа

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання восьма сесія

 

РІШЕННЯ

 

17.08.2016                                                                              № 123-8-VII

 

Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми розвитку галузі охорони здоров’я Решетилівського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради шостого скликання від 25.08.2015 року № 559-39-VІ (39 сесія), зі змінами

 

Керуючись  статтею  43 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Бюджетним  кодексом  України,  заслухавши  інформацію  Черкуна Ю.Є., головного лікаря Решетилівської ЦРЛ, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Комплексної програми розвитку галузі охорони здоров’я Решетилівського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради шостого скликання від 25.08.2015 року № 559-39-VІ (39 сесія), зі змінами від 28.04.2016 року № 76-5-VII (п’ята сесія), а саме:

 

1.1. У пункті 8 „Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:“ Паспорту Комплексної програми цифру „16795,0 “ замінити на цифру „16840,27“.

 

1.2. У підпункті 8.1. „коштів районного бюджету“ пункту 8 Паспорту Комплексної програми цифру „3866,0 “ замінити на цифру „3911,27“.

 

1.3. Таблицю „ Ресурсне забезпечення Програми  Розділу V. „ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ“ викласти в новій редакції :

 

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучення на виконання Програми

Всього, витрати на виконання Програми (тис. грн.)

У тому числі за роками

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми у тому числі коштів:

16840,27

3596,27

4039,12

4513,48

2386,7

2304,7

Районного бюджету

3911,27

907,07

682,32

877,48

625,7

818,7

Селищного, сільських бюджетів

3634,5

915,0

921,5

666,0

566,0

566,0

Інших джерел

9294,5

1774,2

2435,3

2970,0

1195,0

920,0

 

 

1.4. Внести зміни до додатку «Заходи Комплексної Програми розвитку галузі охорони здоров’я  Решетилівського району на 2016-2020 роки», доповнивши пункт 2:

1.4.1. у стовпчику «Заходи» словами «та Решетилівської ЦРЛ»;

1.4.2. підпунктом 6:

 

6. Забезпечен

ня оплати проходжен

ня очної та заочної частини інтернатури молодими спеціаліста

ми-лікарями хірургами

районна державна адміністрація, ЦРЛ

2016-2018

Район

ний бюд

жет

22,37

16,12

6,78

-

-

45,27

Залучення до роботи молодих спеціалістів

 

1.4.3. Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

3586,27

4016,12

4501,48

2374,7

2292,7

16771,27

 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення та сфери послуг.

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                І.В.Писаренко