Нормативна база документів Решетилівського району Полтавської області Створено за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини

Пошук документів

Районні програми №76-5-VII Про внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі охорони здоров’я Решетилівського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради шостого скликання від 25.08.2015 року № 559-39-VІ (39 сесія)

Текст документа

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання п’ята сесія

 

РІШЕННЯ

 

28.04.2016                                                                   № 76-5-VII

 

Про внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі охорони здоров’я  Решетилівського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради шостого скликання від 25.08.2015 року № 559-39-VІ (39 сесія)

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного лікаря Решетилівської центральної районної лікарні Черкуна Ю.Є., з метою створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання в подальшому поширенню ВІЛ-інфекції, зниження рівня смертності від захворювань, зумовлених СНІДом,  та покращення стану життя ВІЛ-інфікованих громадян, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Комплексної програми розвитку галузі охорони здоров’я  Решетилівського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради шостого скликання від 25.08.2015 року № 559-39-VІ (39 сесія), а саме:

1.1. У пункті 8 „Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:“ Паспорту Комплексної програми цифри „16726,0“ замінити на цифри „16795,0“.

 

1.2. У підпункті 8.1. „коштів районного бюджету“ пункту 8 Паспорту Комплексної програми цифри „3831,5“ замінити на цифри „3866,0“.

 

1.3. У підпункті 8.2. „коштів селищного, сільських бюджетів“ пункту 8 Паспорту Комплексної програми цифри „3600,0“ замінити на цифри „3634,5“.

 

1.4. Доповнити Розділ І. „Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма“  після абзацу третього таким абзацом:

„Залишаються невирішеними проблеми, пов’язані з поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу. Незважаючи на значні досягнення в забезпеченні доступу до діагностики ВІЛ-інфекції, організації специфічного лікування ВІЛ-інфікованих хворих, кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щороку збільшується, продовжує зростати смертність від захворювань, зумовлених СНІДом, при цьому рівень доступу до профілактичних послуг, особливо серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ,  залишається недостатнім“.

 

 

 

1.5. Доповнити Розділ ІV. „Очікувані результати “ Комплексної програми  такими підпунктами:

 

  „ -     зниження кількості нових випадків інфікування ВІЛ серед населення;

  • підвищення рівня обізнаності населення з питань профілактики інфікування ВІЛ;
  • зменшення  до 2% кількість випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛінфекції від матері до дитини;
  • забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах;
  • забезпечення людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки; 
  • формування у населення толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і зниження рівня їх дискримінації“.

 

1.6. Викласти таблицю „Ресурсне забезпечення Програми“ розділу V. „Обсяги та джерела фінансування Програми“  у новій редакції:

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучення на виконання Програми

Всього, витрати на виконання Програми (тис. грн.)

У тому числі за роками

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми у тому числі коштів:

16795,0

3573,9

4023,0

4506,7

2386,7

2304,7

Районного бюджету

3866,0

884,7

666,2

870,7

625,7

818,7

Селищного, сільських бюджетів

3634,5

915,0

921,5

666,0

566,0

566,0

Інших джерел

9294,5

1774,2

2435,3

2970,0

1195,0

920,0

 

1.7. Доповнити Програму додатком 3 „Напрями діяльності та заходи Комплексної програми розвитку галузі охорони здоров’я Решетилівського району на 2016-2020 роки щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу“ (додається).

 

2. Організацію виконання рішення покласти на Решетилівську центральну районну лікарню, Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівського району.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення та сфери послуг.

 

Голова районної ради                                                         І.В.Писаренко